Slovník důležitých pojmů

 

 

Exekuční příkaz
Dokument vydaný exekutorem poté, co je soudem pověřen provedením exekuce, který obsahuje zejm. způsob (způsoby), kterým se exekutor rozhodl exekuci provést.
 
Exekuční titul

Dokument, na základě kterého je možné provést exekuci.

Exekučním titulem je

a) vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,

b) vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek,

c) vykonatelný rozhodčí nález,

d) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu,

e) vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci,

f) jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

 

 
Exekuční návrh
Podání věřitele (oprávněného) adresované soudu nebo soudnímu exekutorovi, na základě kterého je zahájeno řízení o provedení exekuce.
 
Soudní exekutor
Osoba oprávněná provádět výkon rozhodnutí podle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. Má statut úřední osoby. Při výkonu exekuční činnosti je proto oprávněn získávat informace o osobních a majetkových poměrech povinného jak od státních orgánů (policie, finančních úřadů), tak od dalších osob (pojišťoven, bank, pošty, Střediska cenných papírů, Burzy cenných papírů a řady dalších).
 
Vykonatelné rozhodnutí
Rozhodnutí, které již nemůže být napadnuté opravným prostředkem (odvoláním) zpravidla proto, že ho odvolací soud již potvrdil nebo uplynula lhůta k podání odvolání bez toho, aby odvolání bylo podáno.

 

 

 

Dražební řád - movité věci

dražební řád - movité věci.pdf

Dražební řád - nemovitosti

Dražební řád - nemovitostijustice.gif

JUDr.Jiří Komárek

Jihlavská 1007
Žďár nad Sázavou
591 01

Kde mě najdete

 


11. 12. Dana

Zítra: Simona

 obrázek3.jpg

 


SLOVNÍK DŮLEŽITÝCH POJMŮ


Exekuční příkaz

Dokument vydaný exekutorem poté co je soudem pověřen provedením exekuce, který obsahuje zejm. způsob (způsoby), kterými se exekutor rozhodl exekuce provést.

Další pojmy zde

Vykonatelné rozhodnutí

Rozhodnutí, které již nemůže být napadnuté opravným prostředkem (odvoláním) zpravidla proto, že ho odvolací soud již potvrdil nebo uplynula lhůta k podání odvolání bez toho, aby odvolání bylo podáno.

Další pojmy zde


 


Návštěvnost stránek

072703
komarek_foot.png