O úřadu

 

Náš úřad se již od roku 2001 opírá o profesionalitu a zkušenost, které jsou předpokladem pro úspěšné vykonání exekuce a uspokojení věřitele.  Na základě platných ustanovení obecně závazných právních předpisů nabízíme kompletní spektrum služeb spojených s prováděním exekuční činnosti:

 

 Vymáhání peněžité pohledávky:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů
 • přikázáním pohledávky z účtu povinného
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • postižením majetkových práv povinného
 • prodejem movitých věcí a nemovitých věcí 
 • postižením závodu
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech
 • správou nemovité věci
 • pozastavením řidičského oprávnění

Uspokojení pohledávek na nepeněžité plnění:

 • vyklizením
 • odebráním věci
 • rozdělením společné věci
 • provedením prací a výkonů

Další činnosti exekutorského úřadu:

 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu                            
 • sepisování exekučních návrhů 
 • přijetí peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy
 • doručování písemností vydaných soudem
 • provádění dražby movitých či nemovitých věcí

 

   Úhradu exekucí můžete provádět na účet soudního exekutora  č. 86-4761290207/0100 s uvedením čísla exekuce bez  "EX" a lomítka jako variabilního symbolu nebo v hotovosti v sídle exekutorského úřadu.

Chcete-li podat aktuální zprávu o povinném, uvádějte spisovou značku, znáte-li ji. Obrátit se můžete také e-mailem na adresu podatelna@exekucezr.cz

 

 

 

 

 

Dražební řád - movité věci

dražební řád - movité věci.pdf

Dražební řád - nemovitosti

Dražební řád - nemovitostijustice.gif

JUDr.Jiří Komárek

Jihlavská 1007
Žďár nad Sázavou
591 01

Kde mě najdete

 


14. 12. Lýdie

Zítra: Radana

 obrázek3.jpg

 


SLOVNÍK DŮLEŽITÝCH POJMŮ


Exekuční příkaz

Dokument vydaný exekutorem poté co je soudem pověřen provedením exekuce, který obsahuje zejm. způsob (způsoby), kterými se exekutor rozhodl exekuce provést.

Další pojmy zde

Vykonatelné rozhodnutí

Rozhodnutí, které již nemůže být napadnuté opravným prostředkem (odvoláním) zpravidla proto, že ho odvolací soud již potvrdil nebo uplynula lhůta k podání odvolání bez toho, aby odvolání bylo podáno.

Další pojmy zde


 


Návštěvnost stránek

072755
komarek_foot.png